Our BestSellersBrowse All

Giảm giá!

Lọc nước nóng lạnh

Máy nóng lạnh Karofi HCV200RO

8.120.000 VND 6.000.000 VND
Giảm giá!
10.160.000 VND 8.250.000 VND
Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND

Cây nước nóng lạnh úp bình

Cây nước nóng lạnh úp bình Karofi HC16

3.740.000 VND

Latest on SaleBrowse all

Giảm giá!
9.690.000 VND 7.783.000 VND
Giảm giá!

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HCV200

5.730.000 VND 5.100.000 VND
Giảm giá!
5.990.000 VND 5.100.000 VND
Giảm giá!
11.490.000 VND 9.200.000 VND
Giảm giá!

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC18

6.310.000 VND 5.400.000 VND
Giảm giá!
Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!

Lọc nước nóng lạnh

Máy nóng lạnh Karofi HCV200RO

8.120.000 VND 6.000.000 VND

Weekly Featured ProductsBrowse all

Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!

Lọc nước nóng lạnh

Máy nóng lạnh Karofi HCV200RO

8.120.000 VND 6.000.000 VND

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC02-W

4.590.000 VND

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

5.790.000 VND