Sản phẩm bán chạy

Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!
6.190.000 VND 4.750.000 VND
Giảm giá!

Máy lọc nước

Máy lọc nước Karofi E9RO

6.890.000 VND 5.479.000 VND
Giảm giá!
6.590.000 VND 5.800.000 VND
Giảm giá!
6.090.000 VND 5.160.000 VND
Giảm giá!
5.990.000 VND 5.150.000 VND
Giảm giá!
5.690.000 VND 4.580.000 VND
Giảm giá!
5.590.000 VND 4.150.000 VND
Giảm giá!
14.870.000 VND 12.500.000 VND
13.480.000 VND16.690.000 VND

Sản phẩm mới

Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!
11.490.000 VND 9.200.000 VND
Giảm giá!
9.690.000 VND 7.783.000 VND
Giảm giá!
7.490.000 VND 6.243.000 VND
Giảm giá!
9.990.000 VND 7.250.000 VND
Giảm giá!
9.090.000 VND 7.200.000 VND
Giảm giá!
10.900.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!
10.390.000 VND 7.754.000 VND
Giảm giá!
11.990.000 VND 8.050.000 VND
Giảm giá!
9.390.000 VND 6.990.000 VND

Khuyến Mại HOT

Giảm giá!

Lọc nước nóng lạnh

Máy nóng lạnh Karofi HCV200RO

8.120.000 VND 6.000.000 VND
Giảm giá!
10.160.000 VND 8.250.000 VND
Giảm giá!

Máy lọc nước

Máy lọc nước Karofi E9RO

6.890.000 VND 5.479.000 VND
Giảm giá!
7.490.000 VND 6.243.000 VND
Giảm giá!
9.520.000 VND 9.420.000 VND
Giảm giá!
6.190.000 VND 4.750.000 VND
5.660.000 VND
Giảm giá!
9.690.000 VND 7.783.000 VND

Tin Tức