Sản phẩm bán chạy

Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!

Quạt & Quạt điều hòa

Quạt cây Karofi KF-402AC

1.790.000 VND 1.690.000 VND
Giảm giá!

Quạt & Quạt điều hòa

Quạt điều hòa Karofi KAC-18R

3.920.000 VND 3.820.000 VND
Giảm giá!

Quạt & Quạt điều hòa

Quạt điều hòa Karofi KAC-120R

4.390.000 VND 4.290.000 VND
Giảm giá!
4.790.000 VND 4.590.000 VND
Giảm giá!
9.520.000 VND 9.420.000 VND
Giảm giá!
10.160.000 VND 8.250.000 VND

Sản phẩm mới

Giảm giá!
11.400.000 VND 8.500.000 VND
Giảm giá!
11.490.000 VND 9.200.000 VND
Giảm giá!
9.690.000 VND 7.783.000 VND
Giảm giá!
7.490.000 VND 6.243.000 VND
Giảm giá!
9.990.000 VND 7.250.000 VND
Giảm giá!
9.090.000 VND 7.200.000 VND
Giảm giá!
10.900.000 VND 9.500.000 VND
Giảm giá!
10.390.000 VND 7.754.000 VND
Giảm giá!
11.990.000 VND 8.050.000 VND
Giảm giá!
9.390.000 VND 6.990.000 VND

Khuyến Mại HOT

Giảm giá!
10.900.000 VND 9.500.000 VND

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC300-W

5.790.000 VND
Giảm giá!
6.090.000 VND 5.160.000 VND
Giảm giá!
9.090.000 VND 7.200.000 VND

Cây nước nóng lạnh hút bình

Cây nước nóng lạnh hút bình Karofi HC02-W

4.590.000 VND
Giảm giá!
6.690.000 VND 5.683.000 VND
Giảm giá!
6.590.000 VND 6.000.000 VND

Tin Tức